Veřejné zakázky

Společnost Gedis Distribution, s.r.o. vyhlašuje veřejnou zakázku.

11.5.2020: Výzva k podání nabídek za účelem průzkumu trhu pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

Výzva k podávání nabídek

Cenová nabídka pro účely průzkumu trhu za účelem stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

Předchozí volání:


2018

Výzva k podávání nabídek
Cenová nabídka pro účely průzkumu trhu

Předmětem zakázky je nákup softwarové aplikace pro zpracování dat z lidaru včetně podpory této aplikace, která se bude skládat ze dvou lidarů, čtyř mobilních telefonů a dvou notebooků, včetně příslušenství a dalších položek souvisejících s pořízením předmětu zakázky. Podrobné informace ke stažení.

Realizace bude probíhat v souladu se zákonem č. 343/2015 Sb. o zadávání veřejných zakázek a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o veřejných zakázkách”) a Příručky k procesu VO pro poptávkově orientované projekty a národní projekty OP Val v gesci MZe pro zadávací řízení po 17.4.2016..

Hľadáte technologické riešenie pre váš projekt?
Radi vám poradíme